Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Protokol Kuralları
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Yönetimde Etik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları Toplamda 18 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 162 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Yükseköğretim İlgili Mevzuatı
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları Toplamda 18 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 43 Sınavı İçermektedir.