Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Protokol Kuralları
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür

Sosyal Güvenlik Kurumu Sınavları Toplamda 44 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 182 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Biyolog Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ( Yürürükteki Hükümler )
3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu (yürürlükteki Maddeleri)
1479 Sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Kanunu (yürürlükteki Hükümler)
5434 Sayılı T.c. Emekli Sandığı Kanunu ( Yürürlükteki Hükümler )
2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ( Yürürlükteki Hükümler )

Sosyal Güvenlik Kurumu Sınavları Toplamda 44 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 98 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

Programcılık Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Laborant Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Bilgisayar Teknisyenliği Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Elektrik Teknisyeni Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Makine Teknisyenliği Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Fizikçi Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Kimya Mühendisliği Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Kimyager Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Sgk Memur Görevde Yükselme
Sgk Şef Görevde Yükselme
Sgk Merkez Müdür Yardımcısı Görevde Yükselme
Sgk Şube Müdürü/merkez Müdürü Görevde Yükselme
Sgk Şef 2016 Görevde Yükselme
Sgk Memur 2016 Görevde Yükselme
Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Görevde Yükselme Sınavı
Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 Görevde Yükselme Sınavı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sınavları Toplamda 44 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 79 Sınavı İçermektedir.