Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Protokol Kuralları
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür

Sosyal Güvenlik Kurumu Sınavları Toplamda 44 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 182 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Biyolog Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu