Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Milli Güvenlik
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Sağlık Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 172 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2886 Devlet İhale Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2577 Sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk
Bilgisayar İşletmenliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 85 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

Sağlık Bakanlığı 2010 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı
Sağlık Bakanlığı 2015 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı
Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim
Sağlık Bakanlığı 2014 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı
Sağlık Bakanlığı 2012 Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sağlık Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 55 Sınavı İçermektedir.