Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Protokol Kuralları
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Milli Güvenlik
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Milli Eğitim Sınavları Toplamda 47 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 186 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
652 Sayılı Meb Teşkilatı Kanun Hükmünde Kararname