Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Protokol Kuralları
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Milli Güvenlik
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Milli Eğitim Sınavları Toplamda 47 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 186 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
652 Sayılı Meb Teşkilatı Kanun Hükmünde Kararname
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
2886 Devlet İhale Kanunu
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Biyolog Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yönetimi
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Milli Eğitim Sınavları Toplamda 47 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 109 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı Memur Görevde Yükselme
Milli Eğitim Bakanlığı Şef Görevde Yükselme
Bilgisayar Teknisyenliği Unvan Değişikliği Alan Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Sınavı

Milli Eğitim Sınavları Toplamda 47 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 26 Sınavı İçermektedir.