Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Mahalli İdareler Sınavları Toplamda 12 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 120 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu

Mahalli İdareler Sınavları Toplamda 12 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 33 Sınavı İçermektedir.