Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Matematik
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

İçişleri Bakanlığı Sınavları Toplamda 22 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 159 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

İçişleri Bakanlığı Sınavları Toplamda 22 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 42 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

İçişleri Bakanlığı Sınavları Toplamda 22 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 4 Sınavı İçermektedir.