Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür

Devlet Malzeme Ofisi Sınavları Toplamda 11 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 141 Sınavı İçermektedir.