Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sınavları Toplamda 24 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 141 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
633 Sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Java Programlama Dili

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sınavları Toplamda 24 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 52 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Şef Görevde Yükselme
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 İdari Hizmetler 1. Grup Görevde Yükselme
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 İdari Hizmetler 2. Grup Görevde Yükselme
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sınavları Toplamda 24 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 23 Sınavı İçermektedir.