Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Milli Güvenlik

Adalet Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 177 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk
Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu