Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Türkçe Dil Bilgisi
T.c. Anayasası
Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon
Türk İdare Sistemi
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
İnsan Hakları Ve Demokrasi
Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları
Yönetimde Etik
Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genel Kültür
Milli Güvenlik

Adalet Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 177 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Ve Sendika Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk
Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Hukuk
4857 Sayılı İş Kanunu
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
2577 Sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu
2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Adli Tıp Kurumu Disiplin Yönetmeliği
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Adalet Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 86 Sınavı İçermektedir.

Karma Deneme Sınavları

Ceza Ve Tevkif Evleri İdare Memuru 2017 Görevde Yükselme
Ceza Ve Tevkif Evleri Şef 2017 Görevde Yükselme
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 07/10/2017

Adalet Bakanlığı Sınavları Toplamda 40 Kategoriden Oluşmaktadır. Karma Sınavlar Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 21 Sınavı İçermektedir.