Yönetim, Liderlik Ve Organizasyon Deneme Sınavı 3

2604
Kez Çözüldü.
63,70
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?

Soru 3

İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?

Soru 5

Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?

Soru 6

Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?

Soru 8

Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?

Soru 14

Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!