Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı 9

329
Kez Çözüldü.
51,81
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

“Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan

Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan

Geçince başlayacak bitmeyen sükûnlu gece.”

dizelerindeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Bu dizelerde aşağıda verilen edebî sanatların hangisi yoktur?

Soru 4

İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında bugünkü “atasözü”nün karşılığı olan tür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Bir vakte erdi ki bizim günümüz

Yiğit belli değil mert belli değil

Herkes yarasına merhem arıyor

Deva belli değil dert belli değil

(Ruhsatî)

Bu dörtlük aşağıda verilen âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine örnektir?

Soru 6

Dest-bûsı arzûsuyla ger ölsem dostlar

Kûze eylen toprağum, sunun anunla yâre su

(Fuzûlî)

Bu beyitte, aliterasyon aşağıdaki seslerden hangisiyle sağlanmıştır?

Soru 7

“Saray halkı, karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyordu.”

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8

Böyle izlenimci şiire has duygular,
I II

birinci şahıs ağzından daha iyi anlatılır.
III IV

Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

Soru 9

Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara ne denir?

Soru 11

Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!