Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı 6

530
Kez Çözüldü.
61,15
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Bir çift güvercin havalansa
I
Yanık yanık koksa karanfil
II
Değil, unutulur şey değil
Çaresiz geliyor aklıma.
III IV

Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

Soru 4

Oyun, hayalî veya hayalbaz denilen bir kişi tarafından oynatılır ve seslendirilir. Karagöz, Hacivat, Külhanbeyi, Tuzsuz Deli Bekir ve Beberuhi bu oyunlardaki başlıca tiplerdendir.

Bu parçada tanıtılan geleneksel Türk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Tıpkı ressamın renklerle, bestecinin seslerle yaptığı gibi şair de sözcüklerle bir dünya çizer. Şairin yalnızca kapısını açtığı bir dünyadır bu. Sözcüklerin imge dünyasının zenginliği kimi zaman uçsuz bucaksız bir anlam aralığı oluştururken kimi zaman da sözcükler söz dinlemez, annesinin elinden kaçan bir çocuk gibi şairin kaleminden kaçar gider.

Bu parçada “sözcüklerin söz dinlememesi” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Mecliste ârif ol kelâmı dinle

El iki söylerse sen birin söyle

Elinden geldikçe sen iy’lik eyle

Hatıra dokunup yıkıcı olma

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 7

(...) yalnız bir sözlük değil, İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik bir eserdir. Kâşgarlı Mahmut tarafından yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaklierden hangisi getirilmelidir?

Soru 8

“Burnundan ameliyat olacağını söylüyor. Doğrusu hepimizi çok şaşırttı.” ifadesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 15

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses düşmesi olmuştur?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!