T.c. Anayasası Deneme Sınavı 9

5031
Kez Çözüldü.
73,71
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır?

Soru 2

T.C. Anayasa’si millî güvenliğin sağlanmasın­da TBMM’ye karşıaşağıdakilerden hangisini sorumlu tutmuştur?

Soru 3

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında sayılmamıştır?

Soru 5
I- İnsan haklarına saygılı olması
II- Demokratik bir Devlet olması
III- Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması
IV- Laik ve sosyal bir hukuk Devleti olması
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri
cumhuriyetin niteliklerindendir?
Soru 9

I. Çalıştığı kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

II. İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.

Yukarıdaki ifadeler T.C. Anayasası’nda belirtilen hangi kamu görevlisinin görev alanıyla ilgili bilgileri içermektedir?

Soru 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun tasarısı sunma görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 11

I. Çalıştığı kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

II. İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.

Yukarıdaki ifadeler T.C. Anayasası’nda belirtilen hangi kamu görevlisinin görev alanıyla ilgili bilgileri içermektedir?

Soru 12

1982 Anayasası’na göre, toplu olarak işlenen suçlarda, yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, en çok hangi süre içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?

Soru 13

I. Para basılmasına karar vermek

II. Savaş ilanına karar vermek

III. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

IV. Genel ve özel af ilanına karar vermek

V. Kanun hükmünde kararname çıkarmak

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden biri değildir?

Soru 17

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında yer alır?

Soru 19

T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisinin üyelerinin dörtte biri Cumhurbaşkanınca seçilir?


Yorumlar ( 11 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!