T.c. Anayasası Deneme Sınavı 7

3087
Kez Çözüldü.
77,04
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisidir?

Soru 2

1982 Anayasası’na göre milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamalarına ne ad verilir?

Soru 3

1982 T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yürütme alanına ilişkin görev ve yetkilerindendir?

Soru 5

T.C. Anayasası’na göre kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir?

Soru 6

I- Kanunlar gibi yayımlanır.

II- Kanunlara aykırı olmamalıdır.

III- Sayıştayın incelemesinden geçmelidir.

IV- Cumhurbaşkanınca imzalanmalıdır.

T.C. Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan “tüzük” ile ilgili doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 7

T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

Soru 8

TC Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?

Soru 10

Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç ---------- içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından ---------- geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden ---------- geçtikten sonra oylama yapılır. Yukarıdaki metinde boş bırakılan alanlar Bakanlar Kurulunun göreve başlama ve güvenoyu ile ilgili yasal süreçlerdeki süreleri içermektedir.

Bu alanlara yazılması gerekenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmektedir?

Soru 11

Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bir sonraki günkü programında tekzip yayını ile izleyicilerine duyurdu.

Yukarıdaki metinde geçen tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

Soru 12

Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri:İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve..................... bir hukuk devletidir.

T.C. Anayasasına göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Soru 13

Ceza ve ceza hükümleri yerine geçen tedbirler, ancak ............................ konur.

Yukarıda geçen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 19

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az kaçta kaçı ile toplanır?

Soru 20

T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!