T.c. Anayasası Deneme Sınavı 16

1340
Kez Çözüldü.
64,38
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

T.C. Anayasası’na göre Başbakan olarak atanabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisine haiz olmak gereklidir?

Soru 3

• Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

• Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

T.C. Anayasası’na göre verilenler, hakların korunması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

Soru 11
Kaç tarihli Anayasa değişikliği ile memura toplu sözleşme hakkı tanınmıştır?
Soru 12
Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi ilk kez 1982 Anayasasında düzenlenmiştir?
Soru 14

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 500 milletvekilinden oluşur.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 550 milletvekilinden oluşur.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 4 yılda bir yapılır.

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 5 yılda bir yapılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 15
Halk oylamasıyla en son Anayasa değişikliği hangi yılda yapılmıştır?
Soru 16
T.C. Anayasası’na göre ”yasama yetkisini” aşağıdakilerden hangisi kullanır?
Soru 17

Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri ve seçilmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Kırk yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmalıdır.

II. Kırk yaşını doldurmuş ve en az yükseköğrenim mezunu olmalıdır.

III. Yedi yıllık süre için halk tarafından genel oyla seçilir.

IV. Beş yıllık süre için halk tarafından genel oyla seçilir.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır?
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle temel hak ve hürriyetlerin kullanılması sınırlandırılamaz?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!