Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı 2

5599
Kez Çözüldü.
74,43
Ortalama Puan Alındı.
Soru 3

İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve üst makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak ......................... yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdaki metindeki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 5

Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 6

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre tarih nereye yazılır?

Soru 11

"Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur"

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre ve bunların arasına aşağıdaki işaretlerden hangisi konulur?

Soru 12

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölümün yazılacağı kısım aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

Soru 14

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler resmî yazılarda hangi kısımda belirtilir?

Soru 15

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının neresinde ve nasıl belirtilir?


Yorumlar ( 5 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!