Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı 1

10021
Kez Çözüldü.
73,91
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre; resmî ya­zılarda yazı alanı, yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından kaç cm boşluk bırakılarak kul­lanılan alandır?

Soru 4

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

Soru 5

Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine “………………………” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 9

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre tarih nereye yazılır?

Soru 10

Sayı: 62241877 - 827 - 00521/0571

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen evrak sayısı incelendiğinde 62241877 ile belirtilen bölüm aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 11

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler resmî yazılarda hangi kısımda belirtilir?

Soru 12

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî nitelikte yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu ya da belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerin hangisinde “TARİH” yanlış yazılmıştır?


Yorumlar ( 22 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!