Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı 40. – 15 Mayıs 2016

1
Kez Çözüldü.
56,00
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
Soru 2
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Soru 8
“Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” yetkisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kaçıncı maddesi esasına dayanır?
Soru 9
Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?
Soru 11
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir?
Soru 15
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?
Soru 17
Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?