Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı 39. – 27 Mart 2016

0
Kez Çözüldü.
0,00
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Mehmet’in görev yaptığı kontrol noktasında bulunması gereken araç- gereç ve ekipmanlardan değildir?
Soru 5
"Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerinin bütününe " ne denir?
Soru 6
"Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine” ne denir?
Soru 8
Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Soru 9
"Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine " ne denir ?
Soru 10

"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir?

Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan tutanak çeşitlerinden değildir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerdendir?
Soru 18
Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisidir?