Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı 39. – 27 Mart 2016

0
Kez Çözüldü.
0,00
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Mehmet’in görev yaptığı kontrol noktasında bulunması gereken araç- gereç ve ekipmanlardan değildir?
Soru 5
"Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerinin bütününe " ne denir?
Soru 6
"Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine” ne denir?
Soru 8
Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Soru 9
"Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine " ne denir ?
Soru 10

"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir?

Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan tutanak çeşitlerinden değildir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerdendir?
Soru 18
Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Kişi korumada, saat yönünde istikamet belirleme hususunda esas alınan kişi kimdir?
Soru 27
Patlamanın etkileri ile ilgili hangisi doğru değildir?
Soru 30
Kontrol noktasındaki ÖGG Ali rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edebilir?
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Soru 41
İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
Soru 43
İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
Soru 45
Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
Soru 48
Bir kurumda sosyal ilişkiler ve etkili iletişim yolları iyi kurulamamışsa aşağıdakilerden hangisi olması beklenmez?
Soru 49
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51
Sesin niteliği, ses tonu, hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar, vb. aşağıdaki iletişim şekillerinden tam olarak hangisine girer?
Soru 54
Katı, sıvı veya gaz maddelerinin alevlenerek kontrolsüz yanmasına ne denir?
Soru 56
Özellikle kapalı mekân yangınlarında, yangın bölgesine oksijen girişini engellemek suretiyle yapılan söndürme yöntemi hangisidir?
Soru 57
Özellikle katı madde yangınlarında etkili olan söndürme ilkelerinden olan soğutarak söndürmede kullanılan en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Soru 58
Yangın dolapları ve diğer yangın söndürme araç ve gereçlerinin aylık bakım ve kontrolünü itfaiye teşkillerinden hangisi yapar?
Soru 60
Bu kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
Soru 61
“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hangi yıl yayımlanmıştır?
Soru 63
( A ) mağazalarının sahibi çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında olduğunu düşünerek mağazanın özel güvenlik hizmetleri kapsamında komisyon kararı ile silahla korunması için karar çıkartılmış ve vali bu kararı onaylamıştır. Mağazanın korunması için silahlar nasıl temin edilecektir?
Soru 64
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali’nin, silah taşıma ve bulundurma yetkisi bulunmaktadır. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?
Soru 66
Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi kanunla sağlanmıştır?
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı vermeye yetkilidir?
Soru 68
Ali, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
Soru 69
5188 sayılı Kanun’una göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
Soru 74
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Soru 75
Genel ve özel kolluğun bulunmadığı hallerde kolluk görevini yerine getiren kişi ve kuruluşlara yardımcı kolluk denir. Özel güvenlik teşkilatları genellikle genel kolluğa yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi sadece genel kolluğun görevi arasındadır?
Soru 76
Aşağıdaki durumlardan hangisi güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Soru 77
Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
Soru 78
5188 sayılı Kanun hükümlerine göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
Soru 81
‘Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………………………...’ cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Soru 82
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
Soru 84
( A ) ilinde oynanacak olan bir futbol müsabakası nedeniyle spor alanına girişte genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince izleyicilerin üstünün ve eşyasının aranabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yazılı emri gerekir?
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi sokak satıcılarının uyuşturucu madde ticareti yaptığı yerlerdendir?
Soru 88

I-Stop/Durdurma tuşu

II-Zoom/Uzaklaştırma tuşu

III-FWD/İleri tuşu

X-Ray cihazının tuş fonksiyonları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

Soru 89
Güvenlik sistemlerinde geçiş kontrol sisteminin bir parçası olarak kullanılabilen biyometrik okuyucular kişinin sadece kendisinin sahip olduğu ve diğerlerinden ayırt edici olan fizyolojik özelliklerin tanınması prensipleri ile çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi insana ait söz konusu fizyolojik özelliklerden birisi olabilir?
Soru 90

Termal kamera ……………….. bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır.

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi insan yapısı fiziki güvenlik tedbirleri arasında yer almaktadır?
Soru 92
Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
Soru 93
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Soru 94
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
Soru 95
Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
Soru 96
Kanunsuz toplu hareket haline gelen bir toplumsal olayın etkisiz hale getirilmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya saldırı veya direnişin derecesine ve gereğine göre artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halidir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu tanımı ifade eder?
Soru 99
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa, suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 100
ÖGG Murat devriye görevini yaparken alması gereken teçhizat ile ilgili hangisi doğru değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!