Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı 64. – 15 Mayıs 2016

3
Kez Çözüldü.
79,67
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine ……… iznine bağlıdır.

Yukarıda verilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3
Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?
Soru 4
Koruma ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu fabrikanın girilmesi yasak olan bölümüne, aldığı para karşılığında başkalarının girmesine müsaade eden özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
Soru 8
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Soru 9
Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
Soru 10

Özel güvenlik şirketlerinin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ..…. iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için, faaliyet alanının münhasıran …… olması zorunludur.

Yukarıda verilen paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 13
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
Soru 15
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?
Soru 19
Hava meydanı, liman, gar, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bulduğu ya da emanete aldığı eşyaları sahiplerine veya genel kolluk kuvvetlerine teslim ederken aşağıdaki tutanaklardan hangisini tanzim eder?
Soru 20
Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
Soru 21
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
Soru 27
Özel güvenlik görevlisi Volkan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
Soru 30
Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
Soru 33
İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle görevlidir?
Soru 37
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Soru 39
Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 40
Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
Soru 44
Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
Soru 46
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
Soru 48
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Soru 49
Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?
Soru 50
Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?
Soru 53
Gündüz iş yerindeki arkadaşıyla tartışan bir çalışanın gece yatağına yattığı zaman o gün yaşadıklarını gözden geçirmesi ve yaşanan tartışmayı yeniden değerlendirerek kendi hatalarının farkına varması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Soru 57
Kapalı alanlardaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
Soru 58
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
Soru 59
Merkezi sinir sisteminin aktivitesini hızlandıran ve uyarıcı sınıfında en çok bilinen beyaz renkli, kokusuz, toz şeklinde ve kristalize olan uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 61
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
Soru 62
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
Soru 63
Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
Soru 64
Bir alışveriş merkezinin elektronik kontrol ve bilgi işlem merkezinde çıkan yangına ilk müdahale eden güvenlik görevlisi aşağıdaki söndürme cihazlarından hangisini tercih etmelidir?
Soru 65
Patlama esnasında meydana gelen etkiler nelerdir?
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?
Soru 67
Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen görevin sonuçlarının gözden geçirilmesi işlemine, iletişim biliminde ne ad verilir?
Soru 68
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
Soru 69
Öfke, üzüntü, sevinç, hayret, korku gibi niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ne ad verilir?
Soru 70
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
Soru 71
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
Soru 74
Etkili bir iletişim sürecinde oluşan iletişim şemasında aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?
Soru 75
Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?
Soru 78
Grubun tanımı içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?
Soru 82
Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 84
Güvenlik görevlilerinin yol ve belirli bir alanı kapatmak, iki grubu birbirinden ayırmak ve herhangi bir grubu belirli bir bölgeye yönlendirmek (süpürme) amacıyla kullandıkları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 85
İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Soru 87
Toplum içinde yaşayan fertlerin, çeşitli amaçlarla ya da amaçsız olarak bir araya gelen kişilerin oluşturduğu kitlenin toplumsal, fiziksel yapı ve psikolojik ihtiyaçlarına göre düşünce ve duygularının, inanç ve davranışlarının fertler ve toplum gerçekleri veya kuralları karşısında nasıl etkilendiğini ve yön değiştirdiğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Soru 88
Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP’in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ………… indirmektir. Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi şık doğru olarak tamamlar?
Soru 89
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi suikast amaçlı saldırıların nedenlerinden biri değildir?
Soru 91
Önemli kişinin ikametgah ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile yirmi dört saat esasına göre güvenliğin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere …………….. denir. Boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
Soru 94
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne ad verilir?
Soru 100
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!