Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı 63. – 27 Mart 2016

0
Kez Çözüldü.
0,00
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
T.C. 1982 Anayasası madde:15’e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir?
Soru 2
T.C. 1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12’de belirtilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri”nden değildir?
Soru 4
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih’e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na (md:20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir?
Soru 5
T.C. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
Soru 6
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu’na (md:15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
Soru 7
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır?
Soru 8
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla mesai ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç saati aşan çalışma yapmalıdır?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Madde:16’ya göre ÖGG’nin suça el koyma yetkilerinden değildir?
Soru 10
5188 sayılı ÖGHDK Madde:23’e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
Soru 13
Nuh Mermer A.Ş.’nin, önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir?
Soru 14
Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak olan şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir?
Soru 15
Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG’nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?
Soru 16
Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır?
Soru 17
Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir?
Soru 19
Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir?
Soru 22
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
Soru 23
Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
Soru 25

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir.

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 26
Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
Soru 27
Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
Soru 35
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
Soru 39
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
Soru 40
Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?
Soru 42
X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
Soru 44
Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır?
Soru 49
Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar?
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?
Soru 56
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Soru 58
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
Soru 64
Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?
Soru 65
Etken maddesi THC olan aşağıdakilerde hangisinden esrar elde edilir ?
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
Soru 67
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
Soru 73
Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
Soru 77
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
Soru 79
Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 85
İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Soru 86

Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir?

I- Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar

II- Hiyerarşik yapı vardır

III- Hiyerarşik yapı yoktur

IV- Teşkilatlanma vardır

Soru 87
Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
Soru 89
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ………………….denir.
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
Soru 95
Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
Soru 97
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Soru 99
Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir?
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!