Özel Güvenlik 62. Temel Eğitim Sınavı – 31 Ocak 2016

257
Kez Çözüldü.
56,01
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Soru 6
5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde polisin ve özel güvenliğin görev alanını düzenleyen kanun numaraları doğru olarak verilmiştir?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi “zor kullanma” şartlarından biri değildir?
Soru 11
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi hangi kavramla ifade edilmiştir?
Soru 12
Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?
Soru 16
Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

Soru 18
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
Soru 20
4857 Sayılı İş Kanununun 63’üncü maddesi kapsamında, bir özel güvenlik görevlisinin ortalama çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
Soru 21
İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?
Soru 26
Radyoaktif madde üreten bir tesisin girişinde üniformalı ve sabit olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi ne olarak tanımlanır?
Soru 28
Özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almakla görevli ve yetkili değildir?
Soru 30
Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı alanda meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre daha az önemlidir?
Soru 37
Aşağıdaki görevlilerden hangisi olay yerinde bulunması gereken kişilerden
değildir?
Soru 38
Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin belirgin olması gerekir?
Soru 39
Toz esrar olarak da adlandırılan kubar hangi bitkiden elde edilir?
Soru 40
Özel güvenlik görevlisi Ali görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) unsurlarından değildir?
Soru 47
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Soru 50
Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?
Soru 52
Yetişkinlere dış kalp masajı uygulanırken göğse kaç santimetre(cm) çökecek şekilde bası uygulanır?
Soru 53
Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?
Soru 54
Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk ve solukluk, endişe ve huzursuzluk, baş dönmesi, bilinç seviyesinde azalma neyin belirtileridir?
Soru 62
C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
Soru 65
Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerde aynı etkiyi elde etmek için kullanıcıların her seferinde daha fazla miktarda maddeye ihtiyaç hissetmesi hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Soru 66
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kullanıcılarda ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açan maddeleri tanımlamak için kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 69
Özel güvenlik görevlilerinin görev sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile başarılı iletişim kurması diğerlerine nazaran daha az önemlidir?
Soru 70
Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem güvenlik ekibi içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?
Soru 71
Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken bir iletişim türüdür?
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen hususlardan biri değildir?
Soru 74
Özel güvenlik görevlisi tutanak, rapor vb. yazarken aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermelidir?
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
Soru 79
Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
Soru 80
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde, amaçları ortak hale gelen insanlar kalabalıkları oluştururlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özellikleri arasında yer almaz?
Soru 84
Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık türüdür?
Soru 85
Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?
Soru 87
Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
Soru 89
Devlet büyüğü veya stratejik önemi olan bir veya birden fazla kişiyi siyasi, ekonomik vb. amaçlarla ve planlı bir şekilde öldürme fiiline ne denir?
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin yürüyüş düzenlerinden
değildir?
Soru 96
Korunan kişinin seyahat esnasında geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve saldırı yapılmasına elverişli geçiş bölgelerine ne ad verilir?
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik arasında olması gereken bir ilişki değildir?
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan kanallardan biri değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!