Özel Güvenlik 59. Temel Eğitim Sınavı – 23 Ağustos 2015

15
Kez Çözüldü.
52,15
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
Soru 7
Bir işyerinin en başarılı çalışanına her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Soru 13
Özel güvenlik personeli korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
Soru 14
Stadyum giriş kapısında görevli, özel güvenlik görevlisi Volkan üst araması yaparken şahsın üzerinde ateşli silah tespit eder. Şahıs silahın ruhsatlı olduğunu söylese de bu belgeyi ibraz edemez. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Volkan’ın yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, mevzuatımızda idari ve adli olmak üzere birçok görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevleri arasında bulunup, özel güvenlik görevlilerinin görev tanımları arasında bulunmamaktadır?
Soru 16
Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
Soru 17
Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Kapı dedektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
Soru 19
Özel güvenlik görevlisi Yusuf, X Ray cihazının ekranında bir eşyanın görüntüsünü incelemek istemektedir. Bunu yapabilmesi için cihazın hangi bölümünde işlem yapması gerekmektedir?
Soru 20
Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22
Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
Soru 24
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
Soru 28
Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Özel güvenlik görevlisi Vahdet’in görev bölgesinde bomba patlama olayı gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın ikincil etkileri için Vahdet’in yapması gereken hareket tarzlarından değildir?
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
Soru 31
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Soru 33
Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
Soru 35
Kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 36
İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
Soru 37
Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin en belirgin olması gerekir?
Soru 41
Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
Soru 52
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
Soru 56
Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerinin huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe küçük taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 59
Güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iki metreden daha az, kişinin uzanabileceği ve fiziksel olarak da dokunabileceği mesafeye ne denir?
Soru 60
Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
Soru 61
İnsanları bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçme ruhuna ne ad verilir?
Soru 64
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
Soru 67
Koruma hizmetlerinin yürütülmesi dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dört ana başlık arasında sayılmaz?
Soru 78
İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Soru 84
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Soru 86
Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat çalıştırılabilir?
Soru 90
5188 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi yapay (sentetik) kaynaklı uyuşturuculardandır?
Soru 92
“Kokain”in hammaddesi olan koka bitkisi dünyada en çok hangi bölgede yetişir?
Soru 93
C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!