Özel Güvenlik 57. Temel Eğitim Sınavı – 29 Mart 2015

7
Kez Çözüldü.
75,71
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
Soru 3
Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Soru 4
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Soru 5
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
Soru 6
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Soru 11
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

Soru 12

Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama

II-Kimlik Tespiti

III-Konut Araması

IV-Yakalama

V-Üst ve Eşya Araması

VI-Kimlik Sorma

Soru 14
Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Soru 17
5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
Soru 23
Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında aranması özel hükme bağlı olan kişidir?
Soru 28
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet’in hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma yetkisine sahiptir?
Soru 33
Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır?
Soru 34
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?

I-Haksız üst arama

II-Konut dokunulmazlığı ihlali

III-Zor kullanma sınırının aşılması

IV-Görevi ihmal

Soru 39

Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkilerindendir?

I-Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama

II-Olay yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama

III-Kişinin sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama

IV-Gasp yapıldığı esnada gaspçı kaçarken yapılan yakalama

Soru 42
Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir?
Soru 43
Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında hangi renk tespit edilebilir?
Soru 44
X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?
Soru 59
Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
Soru 64
Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 65
MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?
Soru 79
Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
Soru 81
Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?
Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi copla öncelikli vuruş bölgelerinden değildir?

Soru 84
Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
Soru 85
Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
Soru 87
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir?
Soru 96
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
Soru 97
Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur?
Soru 99
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?
Soru 100

Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!