Özel Güvenlik 57. Temel Eğitim Sınavı – 29 Mart 2015

7
Kez Çözüldü.
75,71
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
Soru 3
Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Soru 4
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Soru 5
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
Soru 6
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Soru 11
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

Soru 12

Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama

II-Kimlik Tespiti

III-Konut Araması

IV-Yakalama

V-Üst ve Eşya Araması

VI-Kimlik Sorma

Soru 14
Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Soru 17
5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?