Özel Güvenlik 34. Yenileme Temel Eğitim Sınavı – 24 Mayıs 2015

3
Kez Çözüldü.
45,24
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
Soru 3
Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
X-Ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
Soru 9
5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
Soru 11
Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
Soru 12
İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Soru 14

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?

Soru 15

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?

Soru 16
Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?