Halkla İlişkiler Ve Davranış Kuralları Deneme Sınavı 3

653
Kez Çözüldü.
82,09
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yazılı araçları arasında bulunmaz?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, bir kamu görevlisinin halkla ilişki kurarken, her şeyden önce, sahip olması gereken özelliklerinden biri değildir?

Soru 4

“Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Halkla İlişkiler teriminin kullanıldığı ilk ülke hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögeleri arasında yer almaz?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin te­mel ilkelerinden biri değildir?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kul­lanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde
çalışan personelde aranacak niteliklerden biri
değildir?
Soru 10
Kuruluşun bir yıllık çalışmaları ile sosyal ve
kültürel olaylarını kronolojik sırada özetleyen
basılı halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
Soru 11

Halkla ilişkilerde hedef kitlelere bilgi aktarmaya veya onları etkilemeye yönelik çalışmaların yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan
sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından
değildir?
Soru 15

İş hayatında çevresi ile iyi geçinen, yardımlaşma ve arkadaşlığa önem veren, iş hayatı ile özel hayatı ayırabilen, anlayışlı, hoşgörülü ve nazik davranma gibi özellikler halkla ilişkiler personelinde aranacak özelliklerden hangisine girer?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!