Genel Kültür Deneme Sınavı 9

1524
Kez Çözüldü.
54,61
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Aşağıdaki kavimlerden hangisi, Kavimler Göçüne katılan “Barbar Kavimler”den biri değildir?

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde, azınlıklara ilk defa, aşağıdakilerden hangisi ile il genel meclislerine üye olabilme hakkı tanınmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisi Türkiye’de ekim alanı ve üretim miktarı bakımından daha büyük paya sahiptir?

Soru 4

Ülkemizin önemli zirvelerinden biri olan Demirkazık Tepesi aşağıdaki dağlarımızın hangisinde yer almaktadır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980’den sonra başbakanlık yapanlar arasında (vekalet durumu hariç) yer almaz?

Soru 6

Hülagu Han, Moğol kağanı Mengü Kağan’ın fermanına dayanarak 1259 yılında, Anadolu Selçuklu ülkesini Kızılırmak sınır olmak üzere doğu - batı şeklinde hangi kardeşler arasında ikiye bölmüştür?

Doğu Batı

Soru 7

Osmanlı Devleti’nin yaptığı aşağıdaki muharebelerden hangisi 15'inci yüzyılda gerçekleşmemiştir?

Soru 8

Çin kaynaklarında “Uygur tuzu” ya da “Tatar tuzu” olarak geçen, bölgedeki işletmelerinin ve ticaretinin Uygurların elinde olduğu maden, aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 9

ABD’ye karşı Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 1996’da bir araya gelerek oluşturdukları örgütün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Osmanli Devleti’nde “yönetilenler” sinifi için kullanilan isim, asagidakilerden hangisidir?

Soru 13

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu daha düşüktür?

Soru 14

Günümüzde “Karaim” adı ile bilinen Türk kökenli Museviler, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin soyundan gelmektedir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler örgütünün ana organları arasında yer almaz?

Soru 16

Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?

Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi deneme türünde eser veren yazarlarımız arasında yer almaz?

Soru 19

Tarih boyunca Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Türkiyede, Güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad verilmektedir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!