Genel Kültür Deneme Sınavı 5

2493
Kez Çözüldü.
56,41
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürütürken Kasım 2012 tarihinde vefat eden araştırmacı-bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Gövde yüksekliği bakımından ülkemizin en büyük barajı olan Deriner Barajı hangi nehir üzerinde kurulmuştur?

Soru 3

16 Ocak 2013 tarihinde kaybettiğimiz, en ünlü tablosu “Mavi Senfoni” olan dünyaca ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

I- Divan-ı İstifa

II- Divan-ı Mezalim

III- Divan-ı Arz

Büyük Selçuklularda, yukarıda verilenlerden hangileri “mahkeme” özelliği taşır?

Soru 5

“Ribat-ı Anuşirvan” kervansarayı, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde inşa edilmiştir?

Soru 6

Aşağıdaki tarih öncesi dönem yerleşmelerinden hangisi Burdur ilimiz sınırlarında yer almaktadır?

Soru 7

Fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade etmektedir.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki hangi terimin açıklamasıdır?

Soru 8

Birleşmiş Milletler sistemi içinde özel anlaşmalarla Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve uzmanlaşmış kuruluşların çalışmalarını koordine eden Birleşmiş Milletler ana organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 10

Hristiyanlar tarafından “Tanrı’nın Kamçısı” unvanı verilen Türk hakanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Belirli bir dönemde, bir ülkenin diger ülkelerle yaptığı mal ve hizmet alım satımları ile yatırım ve transfer işlemleri sonucunda giderlerin gelirlerden fazla olması durumuna ne denir?

Soru 12

Karadeniz’e kıyısı olmadığı hâlde “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı”na üye olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hem kültürel hem de doğal varlık olarak Dünya Miras Listesine kayıtlı olan varlıklarımızdandır?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde kullanılan Ölen kimselerin arkasından söylenen şiirlere denirdi?

Soru 15

Türk Havacılık ve Uzay sanayisi (TAİ) tarafından üretilen insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında “İnsanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlıklarının korunması” yer almaktadır?

Soru 17

Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!