Genel Kültür Deneme Sınavı 3

3588
Kez Çözüldü.
60,51
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre kimler çocuk sayılır?

Soru 3

Yurt dışında 2000–2001 öğretim yılından itibaren 32 üniversite ile iş birliği yapılarak uygulanmaya başlayan Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılmasını amaç edinen “Türkoloji Projesi” aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmektedir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerde kabul edilen resmî dillerden değildir?

Soru 5

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır?

Soru 6

Sadrazamlığı kaldırarak yerine “başvekâlet” makamını oluşturan Osmanlı padişahı, asağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

26 Aralık 2011’de Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan enerji antlaşması hangisidir?

Soru 8

Yerel para birimine yabancı paralar karşısında değer kazandırılması işlemine ya da bir ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer yitirmesi sürecine ne denir?

Soru 9

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmıştır?

Soru 10

İslamı ilk kabul eden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Bilinen ilk Türkçe yazılı belgeler olan Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) hangi ülke sınırları içerisindedir?

Soru 12

Kayseri’deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’daki Alaeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

Soru 13

Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Avrupa Merkez Bankasının merkezi aşağıdaki hangi şehirdir?

Soru 15

Avrupa Birliği, kuruluş felsefesine bağlı olarak aday ülkelerin uyması gereken şartları nerede kabul etmiştir?

Soru 16

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının altında

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Soru 17

Şiirlerinde serüven duygusunu, bireyin bedensel ve ruhsal sorunlarını, yaşadığı siyasal ve toplumsal ortamı dokunaklı bir dille anlatan şair, şiirde imge problemini ciddi bir şekilde önemsemiştir. Birinci Yeniyi imgeyi kovduğu, İkinci yeniyi imgeyi yabancılaştırdığı için âdeta topa tutan sanatçı, “Sırtlan Payı”, “Bıçağın Ucu” gibi romanlarında da “Sisler Bulvarı”nın, “Ben Sana Mecburum”un imgeli anlatımına başvurmadan geri kalmaz.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?

Soru 20

Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırına ne denir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!