Genel Kültür Deneme Sınavı 2

4902
Kez Çözüldü.
54,85
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Aşağıdaki kan gruplardan hangisi genel alıcıdır?

Soru 2

Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi hükümdarı döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

Soru 3

Türk siyasal birliğini kurma mücadelesinde, Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran Anadolu beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Türk tarihinin ilk heykel örneklerindendir?

Soru 5

• Osmanlı sanatında Batı türü resim geleneğinin yerleşmesinde önemli rol oynamış ressam ve eğitimcidir.

• Mekteb-i Harbiye’de iken Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekmiş ve 1864 yılında resim öğrenimi için Paris’e gönderilmiştir.

• Oryantalist tarzda çalışan Gustave Boulanger ile Jean Léon Gérôme’un öğrencisi olmuştur.

• Yaptığı resimlerle 1867’deki İkinci Paris Dünya Sergisi’ne, 1869 ve 1870’deki resmî salon sergilerine katılmıştır.

• 1870 yılında Paris’i ziyaret eden Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe ve Çırağan sarayları için resim satın almakla görevlendirilmiştir.

• 1871’de İstanbul’a dönerek Sultan Ahmet Sanat Mektebine resim öğretmeni olarak atanan sanatçı, 1873’de Sanat Mektebinde, İstanbul’da ilk kez bir resim sergisi düzenlemiştir.

Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Avrupa birliği Hayatboyu Öğrenme programı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdaki raporlardan hangisi, 20. yüzyıl Türk siyasi tarihi ile ilgilidir?

Soru 8

Osmanlının, 1656 - 1710 yılları arasına damgasını vuran Köprülüler Dönemi’nin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Osmanlılar, aşiret düzeninden devlet düzenine aşağıdaki hangi padişahları döneminde geçmiştir?

Soru 10

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir?

Soru 11

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) merkezi aşağıdakilerin hangisindedir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan devletleri arasındaki Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarından değildir?

Soru 14

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

Soru 15

Millî Mücadele’yi ele alan asagidaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoglu’na aittir?

Soru 16

Aşağıdaki göllerimizden hangisinin yüzölçümü daha büyüktür?

Soru 17

Asagidaki ülkelerden hangisi Türkiye’ye vize uygulamaktadir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi G8 ülkesi degildir?

Soru 19

Talas Savaşı’ndan kısa bir süre sonra İslamiyeti kabul eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!