Genel Kültür Deneme Sınavı 12

1430
Kez Çözüldü.
72,72
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
Soru 5
Aşağıdaki devletlerden hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
Soru 6
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Soru 7
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
Soru 10
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13

“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.”

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?

Soru 14

Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir?

I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu

II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi

III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi

IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi

Soru 15
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Soru 16
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
Soru 18
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
Soru 19
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
Soru 20
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!