Genel Kültür Deneme Sınavı 10

1546
Kez Çözüldü.
70,68
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Türkiye, aşağıdaki ürünlerden hangilerinin üretiminde dünya birincisidir?

Soru 2

Kıbrıs Rum Kesimi ve Makedonya’nın NATO’ya başvuruları sırası ile aşağıdaki hangi ülkeler tarafından veto edilmiştir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan şairlerden değildir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, dışarıya dökülen akarsularımızdan biridir?

Soru 8

Trablusgarp savaşı sonunda aşağıdaki anlaşmalardan hangisi yapılmıştır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletlerden biri değildir?

Soru 10

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

Soru 11

Mustafa Kemal Atatürk 9.Ordu Müfettişi olarak hangi il’e gönderilmiştir?

Soru 12

Hangi anlaşmadan sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini işgale başlamışlardır?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan şairlerden biridir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarını ifade eder?

Soru 17

Kurtuluş Savaşı’nda bütün millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” adı altında toplanması, aşağıdakilerin hangisi ile gerçekleşmiştir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhunu ve gücünü ifade eder?

Soru 19

Türk Alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

Soru 20

I Amasya Genelgesi’nin yayınlanması - 22 Haziran 1919

II Erzurum Kongresi’nin toplanması - 23 Temmuz 1919

III Sivas Kongresi’nin toplanması - 28 Ocak 1920

IV Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması - 30 Ekim 1918

Yukarıdaki olay tarih eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!