Genel Kültür Deneme Sınavı 1

8544
Kez Çözüldü.
57,75
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Türk Bayrağı Tüzüğü’ne göre aşağıdakilerden hangisi Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlardandır?

Soru 3

1942-1946 yılları arasında TBMM’de Kahramanmaraş milletvekilliği yapan ve aynı zamanda “Huzur”, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ve “Sahnenin Dışındakiler” gibi romanları yazan siyasetçi ve edebiyatçı yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi BRICS ülkelerinden değildir?

Soru 6

İngiltere ve Fransa, aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Orta Doğu topraklarını paylaşmışlardır?

Soru 7

• “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.

• Konya’da medrese öğreniminden sonra Mısır’a giderek el-Ezher’de din bilimleri öğrenimi görmüştür.

• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısır’ın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısır’ın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.

• Aydınoğlu İsa Bey’in daveti üzerine Aydın’a gelmiş ve Selçuk ile Birgi’de kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.

• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı “Şifaü’l-Eskâm ve Devâü’l-Alâm” adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.

Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

Soru 9

Yurdumuzda bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Avrupa bütünleşmesine yönelik akademik araştırma ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulan AB Programı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

I- Karluklar

II- Macarlar

III- Kumanlar

IV- Peçenekler

Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir?

Soru 13

Magna Carta Libertatum, hangi ülkede, hangi tarihte ilan edilmistir?

Soru 14

2011 yilinda, “Yasemin Devrimi” olarak bilinen halk ayaklanması aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşmiştir?

Soru 15

Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

“Suç ve Ceza” adlı eser, aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

Soru 17

Matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmış olan ve Aristonun fikirlerini en iyi açıkladığı için ikinci öğretmen, unvanıyla tanınan ünlü Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

Türkiye’de sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!