Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Programcı Unvan Değişikliği Sınavı 19/03/2016

12
Kez Çözüldü.
44,89
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Yukarıdaki program için t’nin son değeri ne olur?

Soru 2

Bir programlama dilinde, Unsigned Byte (İşaretsiz Byte) türü değişkene aşağıdaki değerlerden hangisi atanamaz?

Soru 3
Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi düşük seviye (low-level) programlama dillerindendir?
Soru 4

Yukarıdaki akış diyagramına ait şeklin içerisine aşağıdaki komutlardan hangisi yazılabilir?

Soru 5
Bir probleme ait algoritmanın herhangi bir programlama dilinin komutlarına dönüştürülmesine (yazılmasına) ne ad verilir?
Soru 9
Program kodlarını bir bütün olarak değerlendirmeyen, komutları sıra ile çalıştıran yazılım geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10

I. İşletim sistemleri, sistem yazılımıdır.

II. Derleyiciler, sistem yazılımıdır.

III. Stok takip programı, uygulama yazılımıdır.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde değişken ismi olarak tanımlanabilir?
Soru 12
 int a=3,b=5,c=10;
float d=0,e=2.5;
b = ++a*c--;
b += a--;
d %= (2*b--);
e *= ++b;
c %= 2;

a değişkeninin son değeri ne olur?

Soru 13
  int a=3,b=5,c=10;
float d=0,e=2.5;
b = ++a*c--;
b += a--;
d %= (2*b--);
e *= ++b;
c %= 2;

b değişkeninin son değeri ne olur?

Soru 14

I. Finally her zaman çalışır.

II. Catch bloğu her zaman çalışır.

III. Finally bloğunun kullanılması isteğe bağlıdır.

IV. Catch try da hata yakalandığında çalışır.

Try…Catch…Finally yapısı için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 15

I. Nesnenin şeklini tanımlayan bir şablondur.

II. Hem verileri hem de veriler üzerinde işlem yapacak kodları belirtir.

III. Bir sınıftan yeni bir sınıf türetilebilir.

Nesneye yönelik programlamada class (sınıf) için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 16
X : Array [1..100] of integer;

tanımlaması hangi programlama diline aittir?

Soru 17
 int b=10; for (int a=0;a<5;a++) b=b-a;

komutları çalıştıktan sonra b değişkeninin değeri ne olur ?

Soru 18
 int a = 1; a = ((a << 2)+4)>>1; 
yukarıdaki C# komutlarının çıktısı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru 20
 7==5+2?4:3 


şartlı ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21

Yukarıdaki şekilde, veri tabanında kayıtlı evraklar ve kurumlar tablosunun alanları gösterilmiştir. Evraklar tablosunda, kuruma gelen evrakların detay bilgisi; kurumlar tablosunda ise evrak gönderen kurumların detay bilgileri mevcuttur.

Evraklar tablosunun kurum alanı, kurumlar tablosunun id alanı (foreign key) üzerine yabancı anahtardır. Kurumlar tablosunun kurumadi alanı Char(50) tipindedir ve evrak ile ilgili kurumun adını saklamaktadır.

Ayrıca her iki tablonun id alanları birincil anahtar ve integer tipindedir. Evraklar tablosundaki sayi alanı eşsiz (Unique) ve integer tipindedir.

Evraklar tablosunda, 50 den fazla evrağı olan kurumların id değerini ve evrak sayısını listeleyen SQL komutu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22

Yukarıdaki şekilde, veri tabanında kayıtlı evraklar ve kurumlar tablosunun alanları gösterilmiştir. Evraklar tablosunda, kuruma gelen evrakların detay bilgisi; kurumlar tablosunda ise evrak gönderen kurumların detay bilgileri mevcuttur.

Evraklar tablosunun kurum alanı, kurumlar tablosunun id alanı (foreign key) üzerine yabancı anahtardır. Kurumlar tablosunun kurumadi alanı Char(50) tipindedir ve evrak ile ilgili kurumun adını saklamaktadır.

Ayrıca her iki tablonun id alanları birincil anahtar ve integer tipindedir. Evraklar tablosundaki sayi alanı eşsiz (Unique) ve integer tipindedir.

Kurum değeri 50 olan evraklardan, en büyük evrak sayısını listeleyen SQL komutu hangisidir?

Soru 23
Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi bir tablodaki alan adını veya tipini değiştirmek için kullanılır?
Soru 24
Yapısal sorgulama dilinde (SQL), tablo oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
Şahıslar tablosundan d_yılı (Datetime) alanına göre, o yılda birden fazla kişi doğduysa o yılı bir kez gösterecek şekilde, şahısların doğduğu yılları tekil olarak listeleyen SQL cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
 Select * From (Select * From X) as X1, 
(Select * From Y) as Y1
where X1.a=Y1.b;

komutu çalıştırıldığında bir sonuç kümesi üretmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 27

I. Her tabloda en fazla bir tane Birincil anahtar vardır.

II. Birincil anahtarlar birden fazla alana sahip olabilir.

III. İkincil anahtarlar (secondary key) eşsiz (Unique) olabilir.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 28
T1 tablosunun notu alanı integer tipindedir ve içerisinde her satıra ait not değerleri vardır. Not ortalamasının üzerinde not alan kayıt sayısını veren SQL ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi SELECT ifadesi kullanılarak oluşturulan sanal tablodur?
Soru 31
Klavyenin çalışmadığı bir durumda Windows 7 işletim sistemi içerisinde tanımlı bir ekran klavyesi kullanılarak yazı yazma imkânı bulunmaktadır. Ekran klavyesine ulaşım metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Windows 7 işletim sistemi kullanılırken açık olan bir klasör içerisindeki tüm ögeleri seçmek için gereken tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33

Windows 7 ve sonrası işletim sistemlerinde kullanılmak üzere, verilen resimdeki tuş kombinasyonu uygulandığında, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 34
Windows 7 işletim sistemi kurulu standart bir masaüstü bilgisayarda, disk temizleme sihirbazına ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?
Soru 35

Windows 7 ve sonrası işletim sistemlerinde kullanılmak üzere, verilen resimdeki tuş kombinasyonu uygulandığında, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 36
Windows 7 işletim sistemi kurulu standart bir masaüstü bilgisayarda, kullanıcı hesabı oluşturmak ya da var olan bir hesabın şifresini değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?
Soru 37

Bazen, bir program veya sürücü yüklemesi bilgisayarınızda beklenmeyen bir değişikliğe veya Windows uygulamasının kararsız davranmasına neden olabilir. Bu durumda sistem geri yükleme işlemi gerçekleştirilerek işletim sistemindeki kararsızlık giderilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geri yükleme işlemi için yanlış olarak verilmiştir?

Soru 38
Standart masaüstü bilgisayarımızı hazırda beklet modunda kapattığımızda aşağıdaki - lerden hangisi olmaktadır?
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir?
Soru 40
Bir Word 2007 belgesine üst bilgi ya da alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Soru 42
Microsoft Word 2007’de Ofis Butonu altında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Soru 43
Microsoft Excel 2007’de Koşullu Biçimlendirme menüsü hangi üst menü altındadır?
Soru 44

Yukarıdaki tablo içerisinde 6 yazmayan hücre sayısını bulduran Excel formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45

=EĞER (A1>B4 ; “A” ; EĞER(A1>C3 ; “B” ; EĞER(A1 < D3 ; “C” ; “D”))) formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46
Kızılötesi ışık kullanarak bağlantı yapan ve veri transferi yapılmasını sağlayan port aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 47
Anakartın beyni olarak da ifade edilen ve entegre bir devreden oluşan donanım elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en hızlı RAM çeşididir?
Soru 49
64 bitlik olmasına rağmen uzun süre uyumluluk sorunları nedeniyle uygulamada sadece 32 bit olarak kullanılan beyaz renkli soket aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
USB 3.0 portu aracılığı ile tek bir konektör üzerinden maksimum kaç adet farklı aygıt bağlanabilmektedir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!