Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Şef Görevde Yükselme Deneme Sınavı 1

225
Kez Çözüldü.
57,59
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al san­cak;”

Bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?

Soru 4

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden değildir?

Soru 6

Denize bakmanın iki yönünü sevdim : ( I )

Dalgaların birbiri üstünde köpüklenmesi , ( II )

denizin kıyıya düşüp köpük köpük kırılarak sahile kendini koyuvermesini ... ( III)

Kayalar üstünde koşar, okyanus kumunu elime alarak “Yaşasın, hayat ne güzel ! ” (IV )

der, okyanusun o tuzlu ve taze havasını dolu dolu içime çekerdim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

Soru 7

Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir?

Soru 8

T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Yeni Türk Devleti’nde yasanan hükûmet kurma bunalimlarini ortadan kaldiran gelisme asagidakilerden hangisidir?

Soru 11

Asagidaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasi ile Türkiye’de planli ekonomiye geçilmistir?

Soru 12

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Hindistan’da İslamiyetin yayılmasına katkı sağladığı söylenemez?

Soru 15

Kayseri’deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’daki Alaeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Natüralizm Akımının Temsilcileirnden değildir?

Soru 17

Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?

Soru 19

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif v erebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yasak kapsamı dışında tutulmuştur?

Soru 24

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; belge ile kanıtlanan zorlayıcı nedenler olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay içinde göreve başlamayanların atama işlemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından iptal edilir?

Soru 25

1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır. Yukarıda verilen bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.

II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.

III. Yabancı sermayeden yararlanmak istenmektedir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 26

TBMM’nin açılmasına,

I. Amasya Görüşmelerinin yapılması,

II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi,

III. Mebuslar Meclisinin dağıtılması

gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?