657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 36

1569
Kez Çözüldü.
80,38
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çekilmek isteyen memurun, yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmemesi durumunda üstüne haber vererek görevini bırakması hâlinde tekrar Devlet memurluğuna alınabilmesi için en az ne kadar zaman geçmesi gerekir?
Soru 4
Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çekilmek isteyen memurun, yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmemesi durumunda üstüne haber vererek görevini bırakması hâlinde tekrar Devlet memurluğuna alınabilmesi için en az ne kadar zaman geçmesi gerekir?
Soru 8
Hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurlarını görevden uzaklaştırma kararı vermeye yetkili değildir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerindendir?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Uyarma cezası alan bir memur bu cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar, aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluşturur?
Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödevleri ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır?

Soru 13
Hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki istihdam şekillerinden birisi değildir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en fazla ne kadardır?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, görevinden uzaklaştırılan memura bu süre içerisinde aylığının ne kadarı ödenir?
Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ”bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere” verilen isimdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmaktadır?

Soru 18

”Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır."

Bu parçadaki açıklama 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi temel ilkeyi ifade etmektedir?

Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar için belirlenen ödev ve sorumluluklardan biri değildir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan temel ilkelerden biridir?
Soru 24
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; hizmeti bir yıldan on yıla kadar olan memurlar için yıllık izin süresi kaç gündür?
Soru 25
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığında, taraflar başvurularını aşağıda verilen kurullardan hangisine yapabilirler?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!