657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 35

1482
Kez Çözüldü.
91,72
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre“gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek”fiilini işleyen memurlar hakkında aşağıdakidisiplin cezalarından hangisi uygulanır?
Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar sağlık izni verilir?
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?
Soru 6

I. Sınıflandırma

II. Kariyer

III. Liyakat

IV. Disiplin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek ” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında sayılmaz?

Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Kaymakamlar, aşağıdaki sınıflardan hangisine girerler?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların adaylık süresi en az kaç yıldır?

Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 13

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alır?

Soru 14

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun isteği üzerine, kendisinin evlenmesi hâlinde kaç gün mazeret izni verilir?

Soru 15
Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek
zarar vermesi hâline ne denir?
Soru 18

Devlet memurunun ölümü hâlinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kim ya da hangi kurum tarafından ödenir?

Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdaki cezalardan hangisi, disiplin amirlerince
verilemez?
Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması hâlinde memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullardan değildir?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 24

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uyarma, kınama cezalarına karşı itiraz süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde isteği üzerine erkek memura 10 gün mazeret izni verilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!