657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 31

886
Kez Çözüldü.
80,75
Ortalama Puan Alındı.
Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görev­lere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar?

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre“aylıktan kesme” disiplin cezasında memurun brüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasındakesinti yapılır?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi değildir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 18

Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temelilkeleri arasında yer almaz?

Soru 20

ZÜLKÜF :Kadrolu Memur olarak görev yapmaktadır.

FERHAT: Geçici personel olarak görev yapmaktadır.

AHMET: Sözleşmesiz olarak görev yapmaktadır.

ŞENER: İşçi olarak görev yapmaktadır.

Yukarıdaki tablodaki kişilerden hangisi kamu hizmetlerinde istihdam edilme şekli yanlıştır?

Soru 21
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Yemin Belgesi” Asli Devlet Memurluğuna atanlara kaç ay sonra düzenlenir ?
Soru 22

AHMET: Toplu eylem ve hareketlerde bulunmuştur.

MEHMET: Greve katılmıştır.

ASIM: Devlet Memuru olduğu halde ticaret yapmaktadır.

NERMİN: Hediye kabul etmiştir.

KENAN: Müracaat,şikayet ve dava açmıştır.

Yukarıdaki kişilerden hangisinin davranışı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırılık teşkil etmemektedir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!