657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 26

1657
Kez Çözüldü.
69,29
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları per­sonellere ait kadroların yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?

Soru 3
Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok ne kadar devam edebilir?
Soru 4
Boş bulunan kadroya kurum içinden daha üst kadrolara vekaleten görevlendirilenlere ödenecek zam ve tazminatlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru 5
Kazanılmış hak aylığı 2/1 olan ve 1inci derece kadrolu özel kalem müdürlüğüne atanan bir memurun 1 yıl sonra kazanılmış hak aylığı ile kendisine ödeme yapılan aylığın derece ve kademesi ne olur?
Soru 6
Hakkında, uyarma ve kınama cezaları uygulanan memur, verilmiş olan bu cezaların sicil dosyasından silinmesini kaç yıl sonra isteyebilir ?
Soru 8
657 sayılı Kanuna göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı kimin aleyhine dava açabilirler?
Soru 9
657 sayılı Kanuna göre aşağıda sayılan durumların hangisinde boş kadroya vekalet söz konusudur?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme cezasını verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılmaz ise ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara aylıkları her ay peşin ödenir. Aşağıdaki hallerden hangisinde peşin ödenen aylık geri alınmaz?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen
disiplin cezalarından değildir?
Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurlarının çalışma saatlerini ilçe için belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 21
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2 yıllık yüksek öğrenimi bitiren Devlet memurlarının yükselebileceği derece ve kademe aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 23
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre olumsuz sicil alan ve atamaya yetkili sicil amiri tarafından kendisine tebligat yapılan memur hangi süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir?
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara verilmiş haklardan değildir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!