652 Sayılı Meb Teşkilatı Khk Deneme Sınavı 7

1402
Kez Çözüldü.
86,14
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 5

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir?

Soru 9

”Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın …………………organıdır.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 10

“Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın ………………………..kuruludur. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrası ile ilgili olarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11

“Yurt dışı sürekli görev süresi …………yıldır.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 12

“Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve ………………..olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 13

“Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında ……………….eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 14

“Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından ………………..yıllığına görevlendirilir.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 15

“Maarif Müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde …………yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.”

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Yorumlar ( 8 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!