6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Deneme Sınavı 3

481
Kez Çözüldü.
73,92
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Tedbir kararı ilk defasında en çok kaç ay için verilebilir?

Soru 3

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi alınan tedbir kararlarının bildirileceği makamlardan değildir?

Soru 4

"Tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla zorlama hapsine tabi tutulur."

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre bu süre ne kadardır?

Soru 6

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre geçici maddi yardım yapılacak kişi sayısı birden çok ise ilave her kişi için ödenecek tutar ne kadar artırılır?

Soru 7

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre barınma yeri sağlananlara ödenecek geçici maddi yardım tutarı ne kadar azaltılır?

Soru 8

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre geçici maddi yardım ödemeleri Bakanlığın hangi ödeneğinden karşılanır?

Soru 11

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere aşağıdakilerden hangi Bakanlıktan görüş alınmaz?

Soru 14

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ne kadar sürede gerçekleştirilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!