5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Deneme Sınavı 19

7
Kez Çözüldü.
63,42
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinin ataması Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından yapılamaz?

Soru 3

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Kurumun danışma birimlerinden değildir?

Soru 4

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı hizmet birimlerinden biri değildir?

Soru 5

5502 sayılı Kanuna göre SGK’nın karar organı hangisidir?

Soru 6

I- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

II- Hukuk Müşavirliği

III- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

IV- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Yukarıdaki verilen birimleriden hangileri Ana hizmet birimleri arasında yer alır?

Soru 14

I. Kamu tüzel kişiliğini haizdir.

II. İdari ve mali açıdan özerktir.

III. Merkezi Ankara'dadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş yapısı ile ilgili olarak yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 16

Sosyal Güvenlik Kurumunun genel yönetim giderleri, Kurumun ————— toplam gelirinin yüzde ————— aşamaz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 17

I. Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

II. İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir.

III. Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri idarî iş ve işlemler açısından dört kategoriye ayrılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatı ile ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 19
Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıdaki hangi bakanlığın ilgili kuruluşudur?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun üye sayısıdır?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kurum başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen başkan yardımcısı sayısıdır?
Soru 24
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!