5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Deneme Sınavı 7

420
Kez Çözüldü.
85,61
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre çocuk hükümlüler için ziyaret süresi en fazla ne kadar olabilir?

Soru 3
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre koşullu salıveril-me kararının geri alınmasına ilişkin karara karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulabilir?
Soru 4
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki yaş- lardan hangisi çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına yerleştirilemez?
Soru 5
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan hangi yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler?
Soru 6

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlünün denetim süresi içinde işlediği kasıtlı bir suça mahkûm edilmesi durumunda koşullu salıverilme kararının geri alınmasına aşağıdakilerden hangisi karar verecektir?

Soru 7

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre iş arama izni çalışma günlerinde en fazla ne kadar süre ile verilebilecektir?

Soru 8
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre aşağıda belirlenen yaşlardan hangisi çocuk kapalı ceza infaz kurumunda barındırılamaz?
Soru 9
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından değildir?
Soru 10
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a göre ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasında cezanın infaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında dikkate alınacak süre aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!