5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2

5196
Kez Çözüldü.
73,63
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Ka­nunu kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edi­len her bir harcama biriminin en üst yöneticisi ile ödenek gönderme belgesi ile ödenek gön­derilen merkez dışı birimlerin en üst yönetici­sine ne ad verilir?

Soru 2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda üst yönetici kimdir?
Soru 7

Üst yöneticiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden kime karşı sorumludurlar?

Soru 9

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur?

Soru 10

5018 sayılı Kanununa göre Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi kimdir?

Soru 11
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, ne kadar süreyle faaliyet raporu hazırlanır?
Soru 12
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini hangi birimlere gönderir?
Soru 15
5018 sayılı kanunda dış denetim görevi kimindir?
Soru 20
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını belirlemek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!