4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 11

1070
Kez Çözüldü.
86,80
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince;

Kurum ve kuruluşlar,istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden bilgi istenmesine gerek olmaması;

başvuru ile ilgiliolarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmemesi veya

başvuru içeriğinin birden fazla kurum vekuruluşu ilgilendirmemesi durumlarında;

başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü için­de sağlamak zorundadırlar?

Soru 2

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bakanlar Kurulunca seçilecek kaç üyeden oluşur?

Soru 3

I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler.

III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlardan istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 5
Bilgi edinme başvurusu aşağıda belirtilen
usullerden hangisi ile yapılır?
Soru 6
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü içinde sağlar?
Soru 7
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanını belirleme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9

I- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

II- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 10
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü içinde sağlar?
Soru 11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu bir önceki yıla ait hazırladığı genel raporu her yıl hangi Kuruma ve hangi ayın sonuna kadar gönderir?
Soru 12

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre; bilgi edinme başvurusunun yapıldığı dilekçede;

I. Başvuru sahibinin adı ve soyadı

II. Başvuru sahibinin imzası

III. Başvuru sahibinin telefon numarası

IV. Başvuru sahibinin oturma yeri veya iş adresi

bilgilerinden hangilerinin bulunması zorunludur?

Soru 13
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?
Soru 14
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre; bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren süresi içinde aşağıdaki hangi merciye itiraz edebilir?
Soru 15
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre; ”kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriye" verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!