4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 8

1131
Kez Çözüldü.
85,56
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Kamu İhale Kanunu göre, açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihiden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır?
Soru 3
Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığın­da gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hâllerde öngörülen miktar­larının tespitine ilişkin şartları belirleyen alım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Aşağıda belirtilen idarelerden hangisinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmez?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür?
Soru 8
Kamu İhale Kanunu’na göre, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ön ilan yapılan hallerde ihale hangi usul ile gerçekleştirilebilir?
Soru 10
Hizmet malları hangi yolla hizmet malı niteliği kazanırlar?
Soru 13
İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi durumunda ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın yapılan alım şekli hangisidir?
Soru 14
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmaya ne denir?
Soru 15
İdarelerin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak oluşturulan hesap cetveline ne ad verilir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!