4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 7

1463
Kez Çözüldü.
79,27
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Yaklaşık maliyeti eşik değerleri aşan ve açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilanları, ihale tarihinden en az kaç gün içinde yapılır?
Soru 2
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla kaç gün ertelenir?
Soru 3
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme­nin hangi hükümlerinde değişiklik yapılabilir?
Soru 4
Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme emri belgesine eklenmez?
Soru 6
Aşağıda belirtilen idarelerden hangisinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmez?
Soru 7
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda “mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 11
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 13
“Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Soru 15
Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!