4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 3

4786
Kez Çözüldü.
60,64
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki “mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 2

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ihalelerde, istekliden alınacak geçici teminat tutarı, teklif edilen bedelin en az yüzde kaçı olmalıdır?

Soru 3

I. Tedavüldeki Türk Lirası

II. Tedavüldeki yabancı para birimleri

III. Bankalar tarafından verilen teminat mektubu

IV. Özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektubu

V. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri

Yukarıdakilerden hangisi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre; teminat olarak kabul edilebilir?

Soru 6

I. Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Biriminden Oluşur.

II. Kamu İhale Kurulu. Başkanlık Kurulu ve Üyeler Kurulundan oluşur

III. Başkanlık Kurulu, Üyeler Kurulu ve Hizmet Biriminden oluşur.

IV. Başkanlık Kurulu, İnceleme Kurulu ve Kamu İhale Kurulundan oluşur.

V. İnceleme Kurulu, Üyeler Kurulu ve Başkanlık Kurulundan oluşur.

Yukarıdaki şıklardan hangisinde “Kamu İhale Kurumunun” birimleri doğru bir şekilde verilmiştir?

Soru 10

Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir?

Soru 11

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidine ne ad verilir?

Soru 12

Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeye ne ad verilir?

Soru 13

İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin kabul edildiği ihale sürecine ne ad verilir?

Soru 14

Danışmanlık hizmetleriyle ilgili ön yeterlik ilanı sonucunda, başvuran adaylardan ön yeterlikleri tespit edilenler arasından oluşturulacak kısa listede en fazla kaç aday yer alır?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!