4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 1

8364
Kez Çözüldü.
78,57
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden değildir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür?

Soru 8
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında
verilecek teminat mektuplarının kapsam ve
şeklini tespite aşağıdaki kurumlardan hangisi
yetkilidir?
Soru 9

Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif v erebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 15

I. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

II. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

III. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre istekliler ihale dışı bırakılır?


Yorumlar ( 16 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!