4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu Deneme Sınavı 1

12070
Kez Çözüldü.
74,94
Ortalama Puan Alındı.
Soru 3

Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler?

Soru 4

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç)

Soru 5

4483 sayılı Kanun’a göre İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

Soru 6

4483 sayılı Kanun’a göre aşağıda yer alan Kamu Görevlilerinden hangisi başka merciin ön incelemesinde görevlendirilemez?

Soru 7

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ön İncelemeyi yapanlar hangi kanuna göre işlem yaparlar?

Soru 8

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü hakkında, valinin soruşturma izni vermesi kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir?

Soru 9

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

Soru 10

4483 sayılı Kanun’a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

Soru 11

4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

Soru 12

4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yetkili mercii soruşturma izni ile ilgili kararını kaç gün içinde verir?

Soru 13

4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Soru 14

4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, soruşturma izni verilen dosya nereye gönderilir?

Soru 15

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, illerde görevli MEB personeli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


Yorumlar ( 17 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!